Link til Fadderbrev 

Navn

Adr.

 

Ringsted, dato/mdr. 2016

 

 

Vedr.:  Besøg i vor klub

Kære xxx

Som medlem af bestyrelsen for WomenWise i Ringsted glæder det mig, at du vil gæste vores klub evt. med henblik på optagelse.

I den forbindelse fremsender jeg et fadderbrev som indeholder de vigtigste punkter omkring dine næste 2 besøg. Disse 2 besøg skal danne grundlag for om du har lyst til at fortsætte i vores klub og dermed blive gyldigt medlem, hvilket er helt din egen beslutning.

Vi vil derfor gerne se dig første gang – se vedlagte fadderbrev med datoer. Du får besked om Tid og sted af din fadder. Som gæst er det gratis at deltage første gang, næste møde koster højst kr. 170,00, dette bliver opkrævet ved mødet af kassereren.

Du har fået anvist en fadder som skal ”tage” sig af dig på disse 2 møder, Din fadder står til din rådighed og er én du kan kontakte og spørge om alle de spørgsmål, du må have vedrørende WomenWise netværk og medlemskabet. Derudover vil din fadder være din vært og den som introducerer dig for de andre på dine første 2 netværks aftener, dette så du ikke står alene men er med i netværket. Skulle den tildelte fadder være forhindret vil det være reservefadderens pligt at træde i fadderens sted. Fadderen vil kontakte dig og aftale nærmere. Det er også muligt at finde yderligere information på vores hjemmeside: www.womenwise.dk

WomenWise er et erhvervsnetværk for kvinder i Ringsted

Medlemmerne i WomenWise er kvinder, som står i mange forskellige livssituationer og forskellige erhverv. Vi er sikre på, at vi ved at komme til at kende hinanden, alle sammen kan blive klogere på os selv, vore jobs og på livet.

Vi mødes 2. torsdag i hver måned og har en oplægsholder/foredragsholder.  Det kan være en person, som har skabt noget stort – erhvervsmæssigt eller idealistisk, det kan være en, som kan udfolde nogle vilkår i livet for os. Det kan også være en af os selv, som fortæller om vores arbejde eller tidligere arbejde – uanset om vi er ansatte eller ejere, så har vi nogle erfaringer, som former os, og som andre måske kan bruge i samarbejdet med lignende erhverv eller som kan blive inspireret i eget job. Det er vigtigt, at oplæggene har et højt fagligt niveau.

Det vil være fantastisk og naturligt, hvis vi kommer til at samarbejde professionelt eller skaffe hinanden kunder, fordi vi kender hinanden, men det er ikke det primære formål. Vi vil gerne sikre, at vi alle sammen lærer hinanden at kende, og at vi er klar til at inkludere nye kvinder i WomenWise, så derfor trækker vi stolenumre hver gang, så vi blandes.

Program for møde i WomenWise:

  • Nyt fra formanden
  • 3 minutter (forberedes og holdes af et medlem i klubben, ofte omhandlende et aktuelt emne eller en hjertesag for den pågældende)
  • Spisning
  • Program (f.eks. virksomhedsbesøg, foredrag, oplæg o.l.)

Vi håber du vil gæste os og dermed få nogle hyggelige og uforglemmelige timer i vort selskab.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på et af nedenstående telefonnumre.

Med venlig hilsen

Anni Waldstrøm
Formand WomenWise