Medlemsbrev nr.: 11)

Næste møde                          10.3.2016
Mødetid                                 18.15
Mødested                              Restaurant Mango
Program                                Generalforsamling

  1. min : Ingen

Gæster                                 Ingen.
Afbud                                   Iben Lærkholm, senest d. 8. marts 2016

Referat af møde d.                11.2.2016
Program                               Besøg på Veterancentret i Ringsted

  1. min : Ingen

Vi savnede                           Lisa N., Lone J., Lone G.P. og Mette H.
Gæster                                Karina Jørgensen, Ann-Karin Axelgaard
Møde procent                       73 %
Så blev det tid til årets andet møde, hvor vi mødtes på Veterancentret i Ringsted.

Mødet startede med lidt info siden sidst fra vores formand Anni: Tine Larsen har grundet tidsnød meldt sig ud. Karina Jørgensen samt Ann-Karin Axelgaard, som var gæster sidst, er nu blevet meldt ind. Stort velkommen til dem J

Derudover så er det blevet besluttet at klubben fra det nye halvår, afholder møder den anden torsdag hver måned, juli undtagen grundet ferie.

Mette Printz fyldte d. 26. januar 50 år, hun modtog en lille erkendtlighed fra klubben. Tillykke Mette herfra endnu engang.

Herefter var det tid til spisning, hvorefter Anni gav ordet til Jørn Hvenegaard Christiansen (JHC) fra Veterancentret.

JHC fortalte om Veterancentret’s rolle omkring det danske forsvar og deres indsats for at give soldaterne og deres pårørende støtte og anerkendelse. Har vedhæftet powerpoint til info. Igennem hele foredraget blev der stillet spørgsmål og alt i alt var det utrolig spændende at få indblik i deres arbejde. JHC har efterfølgende skrevet tilbage, at han selv syntes, at det var en skare der stillede super fornuftige spørgsmål.

Mødet blev herefter rundet af. Vi ses igen d. 10. marts, hvor vi skal have vores første Generalforsamling.

God vind herfra.

Med venlig hilsen

Catrine Ohmsen
Referent