Medlemsbrev nr.: 12

Næste møde                 7. april 2016
Mødetid                       18.15
Mødested                     Restaurant Mango
Program                       Indlæg v. Jeanette Amdal, Ringsted Outlet

 1. min : Karina Drabsch

Gæster                         Er velkommen
Afbud                           Catrine Ohmsen, senest d. 5. april 2016

 

Referat af møde d.        10.3.2016
Program                       General forsamling

 1. min : Ingen

Vi savnede                   Grethe, Bente, Anette & Ann-Karin
Gæster                        Ingen
Møde procent               88 %

Så blev det tid til klubbens første generalforsamling. Vi startede med mad, denne gang tallerkenserveret – uhm.

Mødet startede med lidt info siden sidst fra vores formand Anni: Lone Jørgensen har grundet tidsnød meldt sig ud og Karina Jørgensen ville alligevel ikke være medlem. Derudover så er bestyrelsen i fuld gang med at få vores hjemmeside op og køre, I skal nok høre nærmere når vi er kommet i mål. Så kan vores Blå Bog udgå.

Herefter blev det tid til generalforsamling.

 1. Valg af dirigent
  Lone G. Poulsen blev foreslået og sagde ja tak. Hun erklærede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vore vedtægter, og gennemgik derefter dagsordenen.
 2. Årsberetning v. formand Anni WaldstrømVi har haft et fantastisk år26.3. Stiftende generalforsamling
  23.4. Seagull – om webbutikker
  28.5. Besøg på Don Plast
  18.6. Sommerafslutning vinsmagning
  13.8.indblik i arbejdet på Mammakirurgisk afd. – Mette Holmquist
  10.9 Handelsstandsforeningen
  08.10. Folkeskolereformen – Tina Hasselager
  05.11 Besøg på Tvedemose Champignon – Kirsten og Jens Christian
  Julefrokosten blev desværre aflyst
  14.1.Ringsted Festivallen – Anders Sørensen
  11.2. VeterancentretVi har forsøgt at lave et varieret program, så det både har været erhvervsrettet – personligt rettet – og samfundsrettet. Vi får mange gode
  forslag ind fra jer medlemmer, og det er bestyrelsen rigtig glade for – vi har bare et dilemma i den forbindelse. Vi har reelt 8 møder med fagligt indhold på et år, og når man spørger en foredragsholder til første halvår, og vedkommende ikke kan, så skubber man dem til 2 halvår. Derved bliver der færre åbne huller, når denne halvårsplanlægning går i gang. Hvis vi skulle bruge alle de gode forslag, der kommer, har vi program til de næste 3 år, men vi vil måske også gerne have plads til noget aktuelt. Desuden synes jeg, at det er vigtigt, at bestyrelsen også har lidt råderum, når den træder sammen – det er vel derfor nogen af jer beslutter jer for at opstille til bestyrelsen netop for at få indflydelse på programmet. Hvordan får vi et program, som er vedkommende, aktuelt, inspirerende og som også det også er tilfredsstillende at være bestyrelse i?Medlemsskaren er gået fra 10 medlemmer på sidste års generalforsamling til 20 medlemmer nu. Vi kunne have været flere, men vi også oplevet vore første udmeldelser. Det er travle og ambitiøse kvinder, vi henvender os til, så nogen vælger os fra i deres prioritering af tiden. Vi tager en snak med dem, som melder sig ud, for vi kan jo altid lære noget af dem, som vælger os fra. Det har blandt andet ført til en omprioritering af vores tid til møderne, så der er bedre tid til at snakke efter 3 min og til at lære hinanden at kende.Jeg håber, at I der sidder her vil fortælle bestyrelsen – eller selv stille op til den, hvis I har ønsker/forslag til ændringer. Hvad skal der til for at man fortsat har lyst til at være medlem af foreningen? Vi har fået lavet interne regler, blå bog og hjemmeside.

  Beretningen blev godkendt.

 3. VedtægterDer var kommet 2 forslag til ændring af vedtægterne. Begge forslag blev godkendt. Har vedhæftet nye opdaterede vedtægter.
 4. MedlemsstatusIben Lærkholm gennemgik medlemsstatus (er vedhæftet referatet).
 5. RegnskabsfremlægelseAnne Neumann Nielsen, gennemgik regnskabet, som herefter blev godkendt.
 6. Fastsættelse af kontingentFormand Anni Waldstrøm fortalte at bestyrelsen fastholder nuværende kontingent på kr. 500,00 pr. halvår.Vi drøftede at der fremover kun vil blive opkrævet det aktuelle beløb for det mad/drikke der indkøbes ved udemøder og ikke kr. 170,00 som hidtil.
 7. Valg til bestyrelsenAnni Waldstrøm, Mette Prints og Catrine Ohmsen genopstiller, og Karina Drabsch og Lone G. Poulsen er nye medlemmer. Karina S. Bernstein fungere som suppleant. Den nye bestyrelse afholder første møde d. 31. marts. På næste møde d. 7. april oplyses om hvem der har fået hvilke poster.
 8. Valg af revisor og kasserAnne Neumann Nielsen fortsætter som kasserer og Charlotte Tue Nielsen er revisor.
 9. Indkomne forslag fra bestyrelsen og andre indkomne forslag
  Ingen
 10. Eventuelt
  Det blev besluttet at vi ved hvert møde afholder elevatortale således at nye medlemmer ved hvem hvem er (her også hvem der er medlem af bestyrelsen). Derudover så blev det drøftet hvad vores ”egenkapital” skal bruges til, således at det ikke bliver en pengetank. Bestyrelsen kommer retur herom. Generalforsamlingen blev herefter ringet af.

Vi ses igen d. 7. april, hvor vi skal høre indlæg fra Jeanette Amdal fra Ringsted Outlet.

God påske herfra.

Med venlig hilsen

Catrine Ohmsen
Referent