Medlemsbrev nr.:  3 

Vedr.: Ny kasserer

Pr. dags dato er Charlotte Tue Nielsen udtrådt af bestyrelsen som kasserer, grundet personlige årsager. I stedet for har Anne Neumann takket ja til opgaven. Hun tiltræder posten med det samme.

Information omkring konto til indbetaling af kontingent m.m., vil blive tilsendt medlemmerne så snart oplysningerne ligger klar.

Med venlig hilsen

Catrine Ohmsen
Referant (på vegne af formand, Anni Waldstrøm)