Medlemsbrev nr.: 7

Næste møde  :                     8.10.2015
Mødetid                               18.15
Mødested                             Restaurant Mango
Program                               Indlæg ved Tina Hasselager, Roskilde Lærerforening

  1. min : Anette Svendsen

Afbud                                  Iben Lærkholm – 2212 6613 samt tilmelding af gæst. Senest d. 6. oktober

Referat af møde d.               10.9.2015
Program                              Indlæg v. Steffen Nielsen, Rg.Handelstandsforening

  1. min : Anni

Vi savnede                          Tine, Hanne E., Catrine, Charlotte Tue, Anette, Lone Tue, Grethe, og Corina
Gæster                               Mette Holmquist
Møde procent                      53 %
Vigtige datoer                      Husk indbetaling af ½-årlig kontingent til: reg.nr. 2520, konto nr. 62 80 98 57 06

Vi mødtes på restaurant Mango, hvor vi skulle høre et indlæg af Steffen Nielsen, som er formand for Ringsted Handelsstandsforening.

Inden da holdt Anni 3. minutter over emnet: Syriske flygtninge og de udfordringer/dilemmer det giver. Herefter indtog vi god mad fra Mango.

Herefter var det tid til indlæg af Steffen Nielsen, som siden vinteren 2015 har været formand for HSF i Ringsted. Steffen er til daglig advokat i Partner Advokater i Ringsted. Ringsted Handelsstandsforening (HSF) har ca 30 medlemmer – flest fra detailhandelen, men også fra liberale erhverv.

HSF varetager medlemmernes interesser i forhold til planlægning af aktiviteter til fremme af handelen i Ringsted By. HSF har et stort og godt samarbejde med Ringsted Kommune og er desuden repræsenteret i flere fora – blandt andet Styregruppen for Torvet, Skilte- og Facadeudvalget og Turisme-gruppen (?).

Desuden vil HF meget gerne samarbejde med Ringsted Festival i forbindelse med udsendelse af deres program. HSF er med til at sponsorere ”Sommer i Ringsted”, som byder på en masse arrangementer hele sommeren i Ringsted. Desuden er ”Jul i Ringsted” også en del af foreningens aktiviteter. Ringsted Handelsstandsforening sponsorerer  juletræstændingen og om sommeren er det foreningen, der betaler Pyndt/Baggesen for at spille lørdag formiddage forskellige steder i Ringsted.

Steffen Nielsens vision for byen er, at vi skal stå sammen, vi skal i fællesskab med Ringsted Outlet og Ringstedet fremstå samlet og udbygge samarbejdet. Steffen blev mange gange afbrudt af spørgsmål og forslag. Vi havde en god snak om blandt andet bymidten og Torvet. Der var mange forskellige holdninger til disse emner.

Det var godt at høre hvilke tanker Steffen Nielsen har gjort sig og det er især godt, at Handelsstandsforeningen har fået en formand, der arbejder for byens interesser – og ikke kun sine egne.

Vi vil spændt følge med i hvad der sker i bymidten, på Torvet og i samarbejdet med Outlettet og Ringstedet.

Tak til Steffen for en god aften.

Vi ses d. 8. oktober til en aften i selskab med Tina Hasselager, som er næstformand i Roskilde Lærerforening.
Hun vil fortælle os om den nye skolereform og hvad det betyder for lærernes hverdag. Hendes egen hverdag på jobbet består blandt andet i at vejlede og støtte lærere, der som følge af reformen føler sig mere pressede end tidligere. Der vil selvfølgelig blive mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

På gensyn på torsdag.

Med venlig hilsen

Catrine Ohmsen
Referent